Česta pitanja

Home »  Česta pitanja

 1. Što ako ne skupim dovoljno bodova da izvršim obavezu prema jednoj od komponenti TZK?

        Sustav je koncipiran tako da prilikom upisa sljedeće komponente prvo će se bodovima puniti            ona  komponenta koja je zadnja upisana, a nije izvršena i tek tada će se bodovima puniti                komponenta upisana tog semestra.

 1. Koliko puta mogu upisati pojedinu komponentu?

         Svaku komponentu možete upisati maksimalno dva puta.

 1. Mora li prethodna komponenta biti položena (npr. TZK1) da bih upisao sljedeću (npr.TZK2)?

         Ne mora, no položen TZK1 je uvjet za upis TZK3 kao što je i položen TZK2 uvjet za upis TZK4.

 1. Koliko puta mogu izostati s nastave TZK?

        Broj izostanaka ovisi o broju radnih tjedana i radnih dana unutar semestra, koji  su određeni            akademskim kalendarom. U semestru je potrebno skupiti 10 bodova.

 1. Mogu li kombinirati aktivnosti u dvorani i PPT?

        Ne mogu se kombinirati aktivnosti.

 1. Koje su šifre kolegija za upis na e-kolegij na Omegi?

        Šifre kolegija su: TZK1, TZK2, TZK3 i TZK4.

 1. Šta mi je potrebno za izradu QR koda?

        Potreban je JMBAG.

 1. Kako da izradim QR kod?

        Putem uputa na poveznici https://kineziologija.ffzg.unizg.hr/   ili putem aplikacija,                        dostupnih za android i iOS operativne sustave:                                                                                http://tzk.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/09/QrStudent.pdf

 1. Mogu li više puta tjedno odrađivati nastavu TZK?

        Ne možete. Kineziološku aktivnost koju ste odabrali na početku semestra, pohađate 1 puta              tjedno u odabranom vremenu izvođenja.

 1. Što moram priložiti od dokumenata, ako sam već odradio TZK na nekom drugom fakultetu?

        Potreban je prijepis položenih predmeta na drugom fakultetu i osobni QR kod, te doći                    na  konzultacije jednom od nastavnika  ili poslati e-mail na: tzk@ffzg.hr

 1. Kako se mogu prijaviti na odabranu KA?

         Prijava i odabir željene kineziološke aktivnost vrši se isključivo elektronskim putem na                   poveznici:    https://upisi.kineziologija.ffzg.unizg.hr

 1. Što ako mi QR aplikacija ne radi dobro prilikom izvođenja aktivnosti?

         Aktivnosti možete odraditi i putem STRAVA aplikacije.

 1. Mogu li na osnovu svoje liječničke dijagnoze biti oslobođen nastave TZK?

        Možete, no detaljne upute o tome kako biti oslobođen nastave na temelju liječničke                        dijagnoze pogledajte na poveznici pod nastavne prilagodbe po zdravstvenoj osnovi:                          http://tzk.ffzg.unizg.hr/nastavne-prilagodbe/

 1. Mogu li biti oslobođen nastave TZK, ako aktivno treniram i igram utakmice u svom klubu?

        Možete, no detaljne upute o tome kako aktivni sportaši mogu biti oslobođeni nastave TZK                pogledajte na poveznici pod nastavne prilagodbe po sportskoj osnovi:                                              http://tzk.ffzg.unizg.hr/nastavne-prilagodbe/

 1. Oslobađa li se student obaveza u semestru ako nastupa za Filozofski fakultet na nekom sportskom natjecanju?

        U dogovoru s nastavnikom/icom, ovisno o vrsti sporta.

 1. Mogu li se mijenjati KA unutar semestra?

        Ne mogu se mijenjati, osim u iznimnim situacijama u direktnom dogovoru s nositeljima KA.

 1. Postoji li rok uplate za sadržaje uz participaciju?

        Da

 1. Da li postoji nadoknada nastave iz TZK?

        Ne

 1. Dobivaju li se ECTS bodovi za odrađen kolegij Tjelesne i zdravstvene kulture?

       Ne

 1. Gdje sve mogu dobiti najnovije informacije o kolegiju TZK?

       Na našoj web stranici Katedre, na Omegi, na Facebook stranici, na osobnoj stranici                         nastavnika, na   oglasnoj ploči u auli Fakulteta i  na oglasnoj  ploči SD „Martinovke“

 

.

.

.

.

 

 

 

 

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes