Nastavne prilagodbe

Home »  Nastavne prilagodbe

NASTAVNA PRILAGODBA PO SPORTSKOJ OSNOVI

Na Filozofskom fakultetu su redovni studenti/ce sportaši/ce podijeljeni u tri (3) kategorije:

 1. Kategorizirani sportaši (kategorizacija Hrvatskog olimpijskog odbora – HOO)
 2. Aktivni sportaši (uključeni u svakodnevni trening i sustav natjecanja)
 3. Redovni studenti 1. i 2. god. preddiplomskoga studija (uključeni najmanje tri puta tjedno u sustav treninga nekog sporta)

Tražena dokumentacija (potvrde) za prilagodbu obaveza sportaša treba se donijeti najkasnije do 15. 4. 2024. za sve tri (3) kategorije:

 1. Kategorizirani sportaši:
 • potvrda o kategorizaciji HOO
 • plan i program priprema te natjecanja za 2023./24.godinu
 • QR kod
 1. Aktivni sportaši:
 • potvrda kluba gdje je naveden ekstenzitet rada, razina natjecanja,
 • kratki opis godišnjeg plana i programa
 • registracijska knjižica (s evidentiranim zdravstvenim pregledom za 2023./24.godinu )
 • QR kod
 1. Redovni aktivni studenti/sportaši:
 • obavezna konzultacija s predmetnim nastavnicima Katedre

Obveze studenata/ica sportaša/ica u nastavi TZK

 1. Kategorizirani sportaši/ce I. i II. kategorije smiju izostati s redovne nastave do 70% održanih sati nastave, a sportaši/ce III. kategorije do 50% održanih sati. Očekuje se pomoć i suradnja u predstavljanju FF-a na natjecanjima.
 2. Aktivni studenti/ce sportaši/ce su dužni nastupati na natjecanjima za fakultetsku ekipu ili pomoći u pripremi i vođenju ekipe i/ili dogovoriti ostale načine izvršenja svoje obaveze prema kolegiju.
 3. Redovni aktivni studenti/ce, sportaši/ce obavezni su dolaziti na pripremne treninge za fakultetske ekipe i sudjelovati na natjecanjima. Ukoliko nemaju interes za natjecanje, uključuju se u redovnu nastavu TZK.

 

NASTAVNA PRILAGODBA PO ZDRAVSTVENOJ OSNOVI

Studenti/ce sa zdravstvenim problemima i studenti/ce s invaliditetom (SSI) koji trebaju prilagodbu obaveza kroz cijeli semestar ili akademsku godinu, obavezni su se telefonski najaviti i otići nadležnoj liječnici Filozofskog fakulteta najkasnije do 15. 4. 2024.g.

Tihana Marković,dr.med.spec.škol.med.

 • Ivančica Novak ms
 • Novi Zagreb Siget
 • Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb
 • Tel.: 01/6551 554
 • (parni datumi: poslije podne, neparni datumi: prije podne)

i ponijeti sa sobom:

 • na uvid medicinsku dokumentaciju, rješenje HZMO
 • zdravstvenu iskaznicu
 • x-icu
 • QR kod

Prema preporuci Ureda za studente s invaliditetom (http://www.unizg.hr/uredssi/) studenti/ce mogu biti oslobođeni pojedinih vrsta i oblika tjelovježbe. Na temelju pregleda i dokumentacije studenti/ce će se, sukladno preporuci nadležne liječnice, uključiti u kineziološke aktivnosti (KA) koje im odgovaraju prema načinu, vrsti i intenzitetu vježbanja.

Ishod pregleda i prilagodba obaveza prema kolegiju TZK ovisit će o preporuci nadležne liječnice.

Studenti/ce će:

 • dogovorno biti upućeni na jednu od mogućih KA
 • izvršiti obavezu prema kolegiju na drugi način dogovoren s nastavnikom (seminarski rad)

Pogledajte i web stranicu Ureda za SSI Filozofskog fakulteta: http://www.ffzg.unizg.hr/ssi/ gdje je dostupan POSTUPNIK DONOŠENJA PREPORUKE ZA PRILAGODBU NASTAVNOGA PROCESA I POLAGANJA ISPITA; kontakt e-mail ureda: uredssi@ffzg.hr .

U slučaju kratkotrajnih bolesti potrebno je obratiti se svom obiteljskom liječniku. Ako izostanci iz zdravstvenih razloga premašuju kvotu od 20% ukupnog broja nastavnih termina (jedan semestar uključuje 15 radnih tjedana), predmetnom je nastavniku potrebno predočiti medicinsku dokumentaciju na temelju koje će se donijeti odluka o (eventualnoj) nadoknadi nastave, a ovisno o zabilježenom broju izostanaka.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes