Upute studentima

Home »  Upute studentima

U P U T E

OBAVEZNA PRIJAVA na odabranu kineziološku aktivnost (KA) u LJS _18 – 19 vrši se isključivo ELEKTRONSKIM PUTEM od 25. 02. (00.05 do 23.55) do 2. 03. 2019. godine putem poveznice:
https://upisi.kineziologija.ffzg.unizg.hr
Praktična nastava kreće u ponedjeljak 4.03. 2019. po rasporedu, obavezna za sve studente/ice 1. i 2. godine preddiplomskog studija

Više informacija na:

 • pogledajte web Katedre: http://tzk.ffzg.unizg.hr/
 • pratite Facebook stranicu Katedre: https://www.facebook.com/TZK-FFZG
 • potražite i pročitajte obavijesti na oglasnoj ploči Fakulteta i SD „Martinovke“
 • kontaktirajte NAS zajedničkim e – mailom: tzk@ffzg.hr
 • (vrijedi isključivo za informacije koje nisu na webu Katedre, na obavijesti
  koju jesu na web-u ne odgovaramo putem e-maila)
 • pitajte nas na nastavi i/ili konzultacijama u SD ”Martinovka”, Miramarska bb, kabinet br.7
 • pogledajte naše osobne web stranice

KAKO SE UKLJUČITI U NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE -TZK

 • Prijava na odabranu kineziološku aktivnost (KA) vrši se isključivo ELEKTRONSKIM PUTEM na poveznici https://upisi.kineziologija.ffzg.unizg.hr
 • Kada se prijavljujete, odaberite samo jednu (KA) = sport, koji želite jednom tjedno pohađati, a da nije u koliziji s vašim rasporedom sati ostalih nastavnih obaveza na fakultetu
 • Prema rasporedu i mjestu održavanja, doći obavezno sa sportskom opremom na prvi sat
 • Grupe su brojčano limitirane (KVOTE), ovisno o specifičnosti KA
 • Odabir KA ovisi o vašem interesu i mogućnostima
 • KA koju odaberete, pohađate cijeli semestar. Promjena KA moguća je u sljedećem semestru, a tijekom semestra, isključivo, u dogovoru s predmetnim nastavnikom
 • Nastava je obvezna za 1. i 2. godinu preddiplomskog studija
 • Kolegij TZK ne nosi bodove po ECTS-U
 • O bilo kakvim problemima, prije ili tijekom nastave, dužni ste nas obavijestiti
 • U nastavu TZK ne možete se uključiti u 3. godini preddiplomskog studija

KAKO ODABRATI PROGRAM?

Tijekom dosadašnjeg školovanja usvojili ste osnovna motorička znanja i stekli određene motoričke i funkcionalne sposobnosti, a sada se nastava provodi odabirom aktivnosti, prema vašim osobnim interesima:

 • jedne KA jednom tjedno iz A – programa – osnovne redovne KA
 • potpuno dobrovoljno iz B – programa – fakultativne interesne KA uz
  novčanu participaciju.

UVJETI ZA REGULIRANJE OBAVEZA

Iz kolegija TZK se ne dobivaju brojčane ocjene, niti ECTS bodovi, već se obaveze na kolegiju reguliraju na temelju redovitosti pohađanja nastave tijekom semestra. Regulirane obaveze na kraju semestra u QR aplikaciju unosi predmetni nastavnik, nositelj KA koju ste pohađali, a nakon toga se evidentira i u ISVU sustavu. Kriterij za naznaku o kompletiranju nastavnih obaveza na kolegiju zasniva se na odredbi o reguliranju nastavnih obaveza na visokoškolskim studijima što za kolegij TZK iznosi 30 nastavnih sati nastave/vježbi po semestru (2 sata tjedno/ Σ 90 min).
Za vježbe vrijedi obveznost dolazaka 80% od 15 tjedana u semestru !

 • Bez prijave KA preko QR koda te ostvarenog potrebnog broja dolazaka, ne ostvaruje se pravo na evidentiranje izvršenja obaveza
 • KA koju ste odabrali vrijedi cijeli semestar
 • Dolasci u termine ostalim nositeljima neće se priznavati
 • Po završetku semestra NEMA nadoknada
 • Studenti/ce koji ne skupe dovoljan broj dolazaka tijekom semestra (do mjesec dana prije završetka semestra barem 50%), trebat će ponovno upisati taj semestar kolegija TZK

KOJI SU UVJETI ZA NASTAVNU PRILAGODBU OBAVEZA

 • informacije o prilagodbi nastavnih obaveza po sportskoj osnovi dostupne su ovdje
 • informacije o prilagodbi nastavnih obaveza po zdravstvenoj osnovi dostupne su ovdje
 • informacije o obavljenom TZK na drugoj sastavnici/ visokim učilištima dostupne su ovdje

OSNOVNA PRAVILA

 • na nastavu treba dolaziti na vrijeme i isključivo u grupu u koju ste prijavljeni
 • promjena termina i/ili KA moguća je jedino u dogovoru s predmetnim nastavnikom/com ukoliko u željenoj grupi ili na KA ima mjesta
 • u slučaju bolesti javite se liječniku te nemojte dolaziti na nastavu
 • neaktivnost na nastavi neće se priznavati
 • sva ostale važne informacije i uputstva nalaze se na našoj web stranici
 • pridržavati se kućnog reda

OPREMA

 • obvezna čista sportska oprema (trenirka, kratke hlače, tajice, T-shirt, tenisice) s obzirom na sport
 • za ulazak u dvoranu potrebne su posebne i čiste tenisice
 • mogućnost tuširanja ( donijeti vlastiti ručnik)

Vježbate na vlastitu odgovornost.

U slučaju bilo kakvih zdravstvenih tegoba obavezno javiti se liječniku.

Počnite na vrijeme i nastava Tjelesne i zdravstvene kulture bit će vam zadovoljstvo i rasterećenje od učenja i ostalih obaveza.

Želimo vam uspješan početak ljetnog semestra akademske godine 2018./2019.!!!

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes