Upute studentima

Home »  Upute studentima

UPUTE – svakako pročitati!

 

OBAVEZNA PRIJAVA:

na odabranu kineziološku aktivnost (KA) u ZS _16 – 17  vrši se isključivo ELEKTRONSKIM PUTEM od 10. 10. do 16. 10. 2016. godine

NA WEB ADRESI: https://maia.ffzg.hr/PracenjeNastave/UpisGrupe/Tzk

 prije nego što želite pitati, doći na konzultacije – ima vas poprilično više od 2000 🙂

 

pratite Facebook stranicu Katedre: https://www.facebook.com/TZK-FFZG

 

 • pogledajte web Katedre: http://tzk.ffzg.unizg.hr/
 • potražite i pročitajte obavijesti na oglasnoj ploči Fakulteta i SD „Martinovke“
 • kontaktirajte NAS zajedničkim e – mailom: tzk@ffzg.hr

(vrijedi isključivo za informacije koje nisu na webu Katedre, na obavijesti

koju jesu na web-u ne odgovaramo putem e-maila)

 • pitajte nas na nastavi i/ili konzultacijama u SD ”Martinovka”, Miramarska bb, kabinet br.7
 • pogledajte naše osobne web stranice:

 

 1. Mladen Sedar, v.pred. → ponedjeljak od 12:00 do 13:00 sati

www.ffzg.unizg.hr/tzk/msedar/

 1. sc. Jelka Gošnik, v.pred. → utorak od 17:00 do 18:00 sati,

www.ffzg.unizg.hr/tzk/jgosnik/

 1. Svetlana Božić Fuštar, v.pred. → srijeda od 19:00 do 20:00 sati

wp.ffzg.unizg.hr/sbfustar/

 1. 4.          Vesna Alikalfić, v.pred. → četvrtak od 14:00 do 15:00 sati

 

POŠTIVANJE PRAVILA !!! vrijedi za studente/ice 1. i 2. godine preddiplomskog studija, obavezne polaznike nastave TZK:

 

 • Evidencija dolazaka vrši se elektronskim putem.
 • Za evidentiranje prisustva na nastavi TZK potrebna je studentska iskaznica X-

        ICA – od prvog sata nadalje.

 • Svako nedonošenje X-ICE na sat smatrati će se kao nedolazak na nastavu.
 • Brigu o broju dolazaka  i o redovnoj prisutnosti na  nastavi TZK samostalno 

        vode studenti/ce.

 • Obavijest o svojim dolascima svaki student/ica dobiva putem e – maila.

 

 

KAKO SE UKLJUČITI U NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE –TZK

 

 

 • Prijava na odabranu kineziološku aktivnost (KA) vrši se isključivo ELEKTRONSKIM PUTEM na web adresi: https://maia.ffzg.hr/PracenjeNastave/UpisGrupe/Tzk
 • Kada se prijavljujete, odaberite samo jednu (KA) = sport, koji želite jednom tjedno pohađati, a da nije u koliziji s vašim rasporedom sati studija na fakultetu
 • Na svaki sat TZK obavezno ponesite X-icu
 • Prema rasporedu i mjestu održavanja, doći obavezno sa sportskom opremom na prvi sat
 • Grupe su brojčano limitirane (KVOTE), ovisno o specifičnosti KA
 • Odabir KA ovisi o vašem interesu i mogućnostima, predznanje nije potrebno
 • KA koju odaberete, pohađate cijeli semestar. Promjena KA moguća je u sljedećem semestru, a tijekom semestra, isključivo, u dogovoru s predmetnim nastavnikom
 • Nastava je obvezna za i 2. godinu preddiplomskog studija
 • Kolegij TZK ne nosi bodove po ECTS-U
 • O bilo kakvim problemima, prije ili tijekom nastave, dužni ste nas obavijestiti
 • U nastavu TZK ne možete se uključiti u 3. godini preddiplomskog studija

 

 

KAKO ODABRATI PROGRAM?

 

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture na visokim učilištima u Zagrebu (kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj) provodi se na nešto drugačiji način nego što je to bilo u osnovnim i srednjim školama.

Tijekom dosadašnjeg školovanja usvojili ste osnovna motorička znanja i stekli određene motoričke i funkcionalne sposobnosti, a sada se nastava provodi odabirom aktivnosti, prema vašim osobnim interesima:

 

 • jedne KA jednom tjedno iz A – programa – osnovne redovne KA
 • potpuno dobrovoljno iz B – programa – fakultativne interesne KA uz

novčanu participaciju.

 

ZAŠTO se ne možete uključiti u nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) U 3. godini  preddiplomskog studija ?

 

 

 • Statut Sveučilišta u Zagrebu (2005) Članak 69 (stavak 12) o organizaciji nastave i opterećenja studenata;
 • Statut Filozofskoga fakulteta (pročišćeni tekst – 2012) Članak 68 (stavak 12) o organizaciji nastave i opterećenja studenata

 

„Nastava i izvannastavne djelatnosti studenata iz tjelesne i zdravstvene kulture izvode se izvan satnice utvrđene stavkom 4 kao obvezne u prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija, te kao neobavezne u ostalim godinama studija“.

 

 • PRAVILNIK O STUDIRANJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU (vrijedi od 1.10.2015)

 

Članak 34.

Nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture

Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se kao obvezni predmet u prvoj i drugoj godini preddiplomskog te kao neobvezatna nastava u ostalim godinama preddiplomskog i diplomskog studija.

 

 • Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2008)

Članak 32 – O organizaciji nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture

„Nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture sastavnice izvode kroz obvezatnu nastavu u prvoj i drugoj godini preddiplomskog odnosno integriranog studija te kao neobvezatnu nastavu u ostalim godinama studija.”.

 

 

KOJI SU UVJETI ZA POTPIS?

 

Iz kolegija TZK se ne dobivaju brojčane ocjene, već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave i izvršavanju dogovorenih obaveza s vašim nastavnicama i/ili nastavnikom na kraju svakog semestra. Kriterij za dobivanje potpisa je identičan odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima što za kolegij TZK iznosi 30 nastavnih sati nastave/vježbi po semestru (2 sata tjedno/ Σ 90 min). Za vježbe vrijedi obveznost dolazaka 80% od 15 tjedana u semestru !

 

 

NEMOJTE NE ZNATI:

 

 • Potpis se dobiva na kraju semestra nakon što dobijete naljepnicu u indeks
 • KA koju ste odabrali vrijedi cijeli semestar
 • Dolasci u termine ostalim nositeljima neće se priznavati

 

 

POSLJEDICE VAŠEG NEZNANJA:

 

 • Po završetku semestra NEMA nadoknada
 • Studenti/ce koji ne skupe dovoljan broj dolazaka tijekom semestra (do mjesec dana prije završetka semestra barem 50%), trebat će ponovno upisati taj semestar kolegija TZK

 

 

KOJI SU UVJETI ZA NASTAVNU PRILAGODBU OBAVEZA

 • prilagodba nastavnih obaveza po sportskoj osnovi:

       http://tzk.ffzg.unizg.hr/nastavna-prilagodba-po-sportskoj-osnovi/

 • prilagodba nastavnih obaveza po zdravstvenoj  osnovi:

http://tzk.ffzg.unizg.hr/nastavna-prilagodba-po-zdravstvenoj-osnovi/

OSNOVNA PRAVILA 

 

 • na nastavu treba dolaziti na vrijeme i isključivo u grupu u koju ste prijavljeni
 • promjena termina i/ili KA moguća je jedino u dogovoru s predmetnim nastavnikom/com ukoliko u željenoj grupi ili na KA ima mjesta
 • u slučaju bolesti javite se liječniku te nemojte dolaziti na nastavu
 • neaktivnost na nastavi neće se priznavati
 • sva ostale važne informacije i uputstva nalaze se na našoj web stranici
 • pridržavati se kućnog reda

 

 

OPREMA

 • obvezna čista sportska oprema (trenirka, kratke hlače, tajice, T-shirt, tenisice) s obzirom na sport
 • za ulazak u dvoranu potrebne su posebne i čiste tenisice
 • obuća se posebno provjerava jer je nedopustivo dolaziti u tenisicama koje koristite svakodnevno na cesti
 • mogućnost tuširanja (ručnik)

 

 

Vježbate na vlastitu odgovornost.

U slučaju bilo kakvih zdravstvenih tegoba obavezno javiti se liječniku.

 

Počnite na vrijeme i nastava Tjelesne i zdravstvene kulture bit će vam zadovoljstvo i rasterećenje od učenja i ostalih obaveza.

 

 

Želimo  vam uspješan početak zimskog semestra akademske godine 2016./2017.

 

 

Samostalna katedra za kineziologiju

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes