Upute studentima

Home »  Upute studentima

 1. OBAVEZNA PRIJAVA na kolegij TZK – odnosi se na sve studente/ice koji su dužni pohađati obaveznu nastavu TZK i vrši se isključivo:
 • elektronskim putem:

      od ponedjeljka 26.2. 2018. u 00.05h do petka 2.3.2018. u 23.55h

 • korištenjem sustava OMEGAhttps://omega.ffzg.hr/
 • unosa vašeg AAI@EduHr elektroničkog identiteta
 • na popisu e-kolegija valja pronaći Tjelesna i zdravstvena kultura s nazivom TZK17
 • kliknuti na upis u kolegij i upisati lozinku: tzk17
 • temeljito pročitati upute i forum Obavijesti
 1. u ponedjeljak 5.3.2018. kreće po rasporedu PRAKTIČNA NASTAVA TZK obavezna za sve studente/ice 1. i 2. godine preddiplomskog studija.

    → prije nego što želite pitati, doći na konzultacije – ima vas poprilično više od 2000 pratite Facebook stranicu Katedre: https://www.facebook.com/TZK-FFZG

 • redovito pratite web Katedre: http://tzk.ffzg.unizg.hr/
 • potražite i pročitajte obavijesti na oglasnoj ploči Fakulteta i SD „Martinovke“
 • kontaktirajte NAS preko zajedničkog e-maila: tzk@ffzg.hr
  (vrijedi isključivo za informacije koje nisu na webu Katedre, na obavijesti koju jesu na web-u ne odgovaramo putem e-maila)
 • pitajte nas na nastavi i/ili konzultacijama u SD ”Martinovka”, kabinet br. 7 Zelinska ulica 5
 • pogledajte naše osobne web stranice:
 1. Mladen Sedar, v. → ponedjeljak od 12:00 do 13:00 sati

www.ffzg.unizg.hr/tzk/msedar/

 1. sc. Jelka Gošnik, v. pred. → utorak od 17:00 do 18:00 sati,

www.ffzg.unizg.hr/tzk/jgosnik/

 1. Svetlana Božić Fuštar, v. pred. → srijeda od 19:00 do 20:00 sati

wp.ffzg.unizg.hr/sbfustar/

 1. Vesna Alikalfić, v. → četvrtak od 14:00 do 15:00 sati

KAKO SE UKLJUČITI U NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE –TZK 

 • Prijava na kolegij TZK, odabir kineziološke aktivnosti (KA), te naznaka o vrsti nastavne prilagodbe (za SSI i sportske, prijepis potpisa) vrši se isključivo elektronskim putem
 • Valja odabrati samo jednu (KA) = sport, koji ćete jednom tjedno pohađati, a da nije u koliziji s rasporedom Vaših drugih nastavnih obaveza na fakultetu
 • Grupe su brojčano limitirane (KVOTE), ovisno o specifičnosti KA
 • Potrebno je doći na prvi nastavni termin određene KA (prema rasporedu i mjestu održavanja)
 • Već na prvi nastavni termin obavezno je ponijeti odgovarajuću sportsku opremu
 • Odabir KA ovisi o vašem interesu i mogućnostima, predznanje nije potrebno
 • KA koju odaberete, pohađate cijeli semestar. Promjena KA moguća je u sljedećem semestru, a tijekom semestra, isključivo, u dogovoru s predmetnim nastavnikom
 • Nastava je obvezna za i 2. godinu preddiplomskog studija
 • Kolegij TZK ne nosi bodove po ECTS-u
 • O bilo kakvim problemima, prije ili tijekom nastave, dužni ste nas obavijestiti
 • U nastavu TZK ne možete se uključiti u 3. godini preddiplomskog studija

KAKO ODABRATI PROGRAM

Nastava TZK na visokim učilištima u Zagrebu (kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj) provodi se na nešto drugačiji način nego što je to bilo u osnovnim i srednjim školama. Tijekom dosadašnjeg školovanja usvojili ste osnovna motorička znanja i stekli određene motoričke i funkcionalne sposobnosti, a sada se nastava provodi odabirom aktivnosti, prema vašim osobnim interesima:

 • jedne KA jednom tjedno iz A – programa – osnovne redovne KA
 • potpuno dobrovoljno iz B – programa – fakultativne interesne KA uz

novčanu participaciju.

ZAŠTO se ne možete uključiti u nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) U 3. godini  preddiplomskog studija ?

 • Statut Sveučilišta u Zagrebu (2005.) Članak 69. (stavak 12) o organizaciji nastave i opterećenja studenata;
 • Statut Filozofskoga fakulteta (pročišćeni tekst – 2012.) Članak 68. (stavak 12) o organizaciji nastave i opterećenja studenata.

„Nastava i izvannastavne djelatnosti studenata iz tjelesne i zdravstvene kulture izvode se izvan satnice utvrđene stavkom 4 kao obvezne u prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija, te kao neobavezne u ostalim godinama studija“.

 • PRAVILNIK O STUDIRANJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU (vrijedi od 1.10.2015)

Članak 34.

Nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture

Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se kao obvezni predmet u prvoj i drugoj godini preddiplomskog te kao neobvezatna nastava u ostalim godinama preddiplomskog i diplomskog studija.

 • Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2008)

Članak 32.

O organizaciji nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture

„Nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture sastavnice izvode kroz obvezatnu nastavu u prvoj i drugoj godini preddiplomskog odnosno integriranog studija te kao neobvezatnu nastavu u ostalim godinama studija.”.

KOJI SU UVJETI ZA POTPIS?

Kolegij TZK ne nosi brojčane ocjene, niti ECTS bodove, već se na temelju redovitosti pohađanja nastave i izvršavanju dogovorenih obaveza ostvaruje pravo na potpis koji bilježi vaš predmetni nastavnik/ca na kraju svakog semestra. Kriterij za dobivanje zasniva se na odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima što za kolegij TZK iznosi 30 nastavnih sati nastave/vježbi po semestru (2 sata tjedno/ Σ 90 min). Za vježbe važeća je obaveza od 80% ostvarenih dolazaka u 15 nastavnih tjedana u semestru!

VALJA ZNATI:

 • Bez naljepnice u indeksu, ne može se evidentirati potpis
 • Pravo na potpis može se ostvariti tek nakon uredno reguliranih obaveza
 • KA koju ste odabrali vrijedi cijeli semestar
 • Dolasci u termine ostalim nositeljima neće se priznavati

POSLJEDICE VAŠEG NEZNANJA:

 • Po završetku semestra NEMA nadoknada
 • Ukoliko se tijekom semestra ne ostvari dovoljan broj dolazaka, odgovarajući semestar kolegija TZK potrebno je iznova upisati
 • U posljednjoj trećini semestra nemoguće je kompenzirati nedolaske zabilježene u prve dvije trećine; do 22. 12. 2017. potrebno je ostvariti minimalno 50% dolazaka u semestru

KOJI SU UVJETI ZA NASTAVNU PRILAGODBU OBAVEZA

Informacije o prilagodbi:

 1. nastavnih obaveza po sportskoj osnovi dostupne su ovdje
 2. nastavnih obaveza po zdravstvenoj osnovi dostupne su ovdje
 3. prijepisu potpisa dostupne su ovdje

                                                     OSNOVNA PRAVILA 

 

 • na nastavu TZK potrebno je dolaziti pravovremeno te isključivo u grupu u koju ste prijavljeni
 • promjena termina i/ili KA moguća je jedino u dogovoru s predmetnim nastavnikom/com ukoliko u željenoj grupi ili na KA ima mjesta
 • u slučaju bolesti javite se liječniku/ci te nemojte dolaziti na nastavu
 • neaktivnost na nastavi neće se priznavati
 • sva ostale važne informacije i uputstva nalaze se na našoj web stranici
 • pridržavati se kućnog reda prostora u kojima se održavaju KA

OPREMA

 • obavezno je imati prikladnu i čistu sportsku opremu (trenirka, kratke hlače, tajice, T-shirt, tenisice) ovisno o KA
 • za ulazak u dvoranu potrebne su posebne i čiste tenisice
 • obuća se posebno provjerava jer u prostore u kojima se održavaju KA nije dopušteno ulaziti u obući (tenisicama) koja se koristi u svakodnevnoj uporabi (na otvorenim prostorima)
 • postoji mogućnost tuširanja (potrebno je donijeti vlastiti ručnik)

Vježbate na vlastitu odgovornost!

U slučaju bilo kakvih zdravstvenih tegoba obavezno je javiti se liječniku/ci!

 → slijedite ove jednostavne smjernice i nastava TZK bit će vam zadovoljstvo i rasterećenje od učenja i ostalih obaveza ←

 

Želimo vam uspješan ljetni semestar akademske godine 2017./2018.!

 Samostalna katedra za kineziologiju

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes