Upute studentima

Home »  Upute studentima

1. OBAVEZNA PRIJAVA (UPIS) na kolegij TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE u zimskom semestru akademske godine 2018./2019.

 • odnosi se na sve studente/ice koji su dužni pohađati nastavu TZK
 • upis na pojedine kineziološke aktivnosti (KA) vrši se putem poveznice: https://upisi.kineziologija.ffzg.unizg.hr
 • upisi će biti otvoreni: od utorka 9. 10. (00.05h) do subote 13. 10. 2018. (23.55h)

2. u ponedjeljak 15. 10. 2018. kreće po rasporedu PRAKTIČNA NASTAVA TZK
obavezna za sve studente/ice 1. i 2. godine preddiplomskog studija.

Prije nego što želite pitati, doći na konzultacije – ima vas poprilično, više od 2000 potražite i pročitajte obavijesti na oglasnoj ploči Fakulteta i SD „Martinovke“ te

 • web Katedre: http://tzk.ffzg.unizg.hr/ , Facebook
 • kontaktirajte NAS preko zajedničkog e-maila: tzk@ffzg.hr (vrijedi isključivo za informacije koje nisu na webu Katedre, na obavijesti koju jesu na web-u ne odgovaramo putem e-maila)
 • pitajte nas na nastavi i/ili konzultacijama u SD ”Martinovka”, kabinet br. 7 Zelinska ulica 5
 • pratite sustav e-učenja OMEGA

KAKO SE UKLJUČITI U NASTAVU TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE -TZK

 • Prijava – upis na kolegij TZK, odabir kineziološke aktivnosti (KA), te naznaka o vrsti nastavne prilagodbe (za SSI i sportske, prijepis potpisa) vrši se isključivo elektronskim putem
 • Valja odabrati samo jednu (KA) = sport, koji ćete jednom tjedno pohađati, a da nije u koliziji s rasporedom Vaših drugih nastavnih obaveza na fakultetu
 • Grupe su brojčano limitirane (KVOTE), ovisno o specifičnosti KA
 • Potrebno je doći na prvi nastavni termin određene KA (prema rasporedu i mjestu održavanja)
 • Već na prvi nastavni termin obavezno je ponijeti odgovarajuću sportsku opremu
 • Odabir KA ovisi o vašem interesu i mogućnostima, predznanje nije potrebno
 • KA koju odaberete, pohađate cijeli semestar. Promjena KA moguća je u sljedećem semestru, a tijekom semestra, isključivo, u dogovoru s predmetnim nastavnikom
 • Nastava je obvezna za 1. i 2. godinu preddiplomskog studija
 • Kolegij TZK ne nosi bodove po ECTS-u
 • O bilo kakvim problemima, prije ili tijekom nastave, dužni ste nas obavijestiti
 • U nastavu TZK ne možete se uključiti u 3. godini preddiplomskog studija

KAKO ODABRATI PROGRAM?

Nastava TZK na visokim učilištima u Zagrebu (kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj) provodi se na nešto drugačiji način nego što je to bilo u osnovnim i srednjim školama. Tijekom dosadašnjeg školovanja usvojili ste osnovna motorička znanja i stekli određene motoričke i funkcionalne sposobnosti, a sada se nastava provodi odabirom aktivnosti, prema vašim osobnim interesima:

 • jedne KA jednom tjedno iz A – programa – osnovne redovne KA
 • potpuno dobrovoljno iz B – programa – fakultativne interesne KA uz novčanu participaciju.

ZAŠTO se ne možete uključiti u nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) U 3. godini preddiplomskog studija ?

 • Statut Sveučilišta u Zagrebu (2005.) Članak 69. (stavak 12) o organizaciji nastave i opterećenja studenata;
 • Statut Filozofskoga fakulteta (pročišćeni tekst – 2012.) Članak 68. (stavak 12) o organizaciji nastave i opterećenja studenata.

„Nastava i izvannastavne djelatnosti studenata iz tjelesne i zdravstvene kulture izvode se izvan satnice utvrđene stavkom 4 kao obvezne u prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija, te kao neobavezne u ostalim godinama studija.“

PRAVILNIK O STUDIRANJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU (vrijedi od 1. 10. 2015.)
Članak 34.
Nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture

Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se kao obvezni predmet u prvoj i drugoj godini preddiplomskog te kao neobvezatna nastava u ostalim godinama preddiplomskog i diplomskog studija.

 • Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2008.)
  Članak 32.
  O organizaciji nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture

„Nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture sastavnice izvode kroz obvezatnu nastavu u prvoj i drugoj godini preddiplomskog odnosno integriranog studija te kao neobvezatnu nastavu u ostalim godinama studija.”.

KOJI SU UVJETI ZA POTPIS?

Kolegij TZK ne nosi brojčane ocjene, niti ECTS bodove, već se na temelju redovitosti pohađanja nastave i izvršavanju dogovorenih obaveza ostvaruje pravo na potpis koji bilježi vaš predmetni nastavnik/ca na kraju svakog semestra. Kriterij za dobivanje zasniva se na odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima što za kolegij TZK iznosi 30 nastavnih sati nastave/vježbi po semestru (2 sata tjedno / Σ 90 min). Za vježbe važeća je obaveza od 80% ostvarenih dolazaka u 15 nastavnih tjedana u semestru!

VALJA ZNATI:

 • Bez naljepnice u indeksu, ne može se evidentirati potpis
 • Pravo na potpis može se ostvariti tek nakon uredno reguliranih obaveza
 • KA koju ste odabrali vrijedi cijeli semestar
 • Dolasci u termine ostalih nositelja neće se priznavati

POSLJEDICE VAŠEG NEZNANJA:

 • Po završetku semestra NEMA nadoknada
 • Ukoliko se tijekom semestra ne ostvari dovoljan broj dolazaka, odgovarajući semestar kolegija TZK potrebno je iznova upisati
 • U posljednjoj trećini semestra nemoguće je kompenzirati nedolaske zabilježene u prve dvije trećine; do 21. 12. 2018. potrebno je ostvariti minimalno 50% dolazaka u semestru

KOJI SU UVJETI ZA NASTAVNU PRILAGODBU OBAVEZA

Informacije o prilagodbi:
1. nastavnih obaveza po sportskoj osnovi dostupne su ovdje
2. nastavnih obaveza po zdravstvenoj osnovi dostupne su ovdje
3. prijepisu potpisa dostupne su ovdje

OSNOVNA PRAVILA

 • na nastavu TZK potrebno je dolaziti pravovremeno te isključivo u grupu u koju ste prijavljeni
 • promjena termina i/ili KA moguća je jedino u dogovoru s predmetnim nastavnikom/com ukoliko u željenoj grupi ili na KA ima mjesta
 • u slučaju bolesti javite se liječniku/ci te nemojte dolaziti na nastavu
 • neaktivnost na nastavi neće se priznavati
 • sve ostale važne informacije i uputstva nalaze se na našoj web stranici
 • pridržavati se kućnog reda prostora u kojima se održavaju KA

OPREMA

obavezno je imati prikladnu i čistu sportsku opremu (trenirka, kratke hlače, tajice, T-shirt, tenisice) ovisno o KA

za ulazak u dvoranu potrebne su posebne i čiste tenisice

obuća se posebno provjerava jer u prostore u kojima se održavaju KA nije dopušteno ulaziti u obući (tenisicama) koja se koristi u svakodnevnoj uporabi (na otvorenim prostorima)

postoji mogućnost tuširanja (potrebno je donijeti vlastiti ručnik)

Vježbate na vlastitu odgovornost!
U slučaju bilo kakvih zdravstvenih tegoba obavezno je javiti se liječniku/ci!

slijedite ove jednostavne smjernice i nastava TZK bit će vam zadovoljstvo i rasterećenje od učenja i ostalih obaveza
Želimo vam uspješan zimski semestar akademske godine 2018./2019.!

Predstojnica Samostalne Katedre za kineziologiju
mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes