Svetlana Božić Fuštar, v. pred. – životopis

Home »  Svetlana Božić Fuštar, v. pred. – životopis

.

Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

Životopis

Svetlana Božić Fuštar rođena je u Rijeci. Srednju školu završava u Opatiji, a u Zagrebu studira na Fakultetu za fizičku kulturu (danas Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) gdje, nakon diplome 1998. godine, stječe zvanje Profesora fizičke kulture, stručno osposobljene za rad u odbojci.

 Do odlaska na studij u Zagreb, u Rijeci aktivno trenira odbojku u prvoligaškom klubu   OK “Rijeka” te je bila pionirska i kadetska članica državne reprezentacije. Tijekom studija, stečeno znanje uspješno primjenjuje kao voditeljica škole odbojke u OŠ”Ljubljanica”. Uz odbojku aktivira se i u vođenju grupnih fitness programa, a posebno u aerobiku te se educira na brojnim fitness i aerobik konvencijama, seminarima i radionicama. Za vrijeme studija radi kao instruktorica aerobika u fitness centru „Jarun“ te kao demonstratorica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i Prirodoslovno- matematičkom fakultetu (1993.god.)

Od 1994.godine radi kao demonstratorica, a od 1998. kao vanjska suradnica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2003.godine polaže stručni ispit za zvanje nastavnika TZK. Od 2004. godine stalno je zaposlena kao predavačica, a od 2010. kao viša predavačica na Samostalnoj katedri za kineziologiju (danas Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje vodi redovnu nastavu studentima prve i druge godine prediplomskog studija i to na nastavnim sadržajima Aerobik, Pilates mix, Odbojka, Planinarke i pješačke ture te Stolni tenis. Na Katedri, od 2007.godine, obavlja funkciju ISVU koordinatorice.

Svih godina sudjeluje i stručno se usavršava na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, simpozijima, kongresima, seminarima i radionicama. Koautorica je 17 znanstvenih i stručnih radova. 2009. sudjeluje u izradi prijedloga izmjena na  “Odluku Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za izbor/reizbor u nastavna zvanja”.

Od 2004. voditeljica je studentskih ekipa Filozofskog fakulteta koje se natječu na  Prvenstvima Sveučilišta u Zagreba u sportovima: tenis (m+ž), badminton (m+ž), odbojka (m+ž), odbojka na pijesku (m+ž), squash (ž), stolni tenis (m+ž), futsal (m), rukomet na pijesku (m).

2004. i 2006. godine trenerica je muške odbojkaške ekipe na Državnom sveučilišnom prvenstvu. 2004.  godine, kao trenerica muške odbojkaške reprezentacije, osvaja Sveučilišno evropsko prvenstvo, održano u Bragi (Portugal). Od 2008. godine pa sve do sada, trenerica je ženske odbojkaške reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu na Državnom sveučilišnom prvenstvu.

Na Prvenstvu Sveučilišta grada Zagreba voditeljica je  natjecanja u badmintonu od 2006. godine, a od 2008. je voditeljica natjecanja i u squashu.

2008. i 2010. godine bila je  članica  Organizacijskog odbora za pripremu  Evropskih  sveučilišnih prvenstava u veslanju i malom nogometu (futsalu).

Od 2007. članica je Izvršnog odbora Zagrebačkog sveučilišnog saveza (IO ZSSS), a od 2011. je članica Ureda za sport na Sveučilištu u Zagrebu kao i Povjerenstva za sport na Sveučilištu. U Udruzi nastavnika TZK Sveučilišta u Zagrebu i Savezu nastavnika TZK visokih učilišta Hrvatske (SN TZKVUH) od 2008. obnaša dužnost tajnice. Članica je Sportske udruge Filozofskog fakulteta (SUFF) te je članica Nadzornog odbora iste.

Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada od kojih se ističe Diploma i Zlatna značka Hrvatskog kineziološkog saveza koju dobiva kao istaknuti kineziolog 2012. godine.

     B I B L I O G R A F I J A

1. Stručni radovi objavljeni u zborniku radova na domaćem stručnom skupu

1. Vulić, J., Božić Fuštar, S., V. Blagojević (2001). Program rehabilitacije ozljede meniska i prateće artroskopske djelomične meniskektomije, Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske., Poreč, 24. do 28. lipnja 2001., str. 276 – 271.  Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.

2. Fučkar, K., Gošnik, J., S. Božić Fuštar (2003). Metode rada u nastavi aerobike na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur) Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, Zbornik radova 12. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske., Rovinj, 17. do 21. lipnja 2003., str. 135 – 138. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

3.. Gošnik, J., Božić Fuštar, S. (2002). Planiranje i programiranje nastave aerobike na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. U: V. Findak (ur) Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa republike Hrvatske., Rovinj, 22. do 26. lipnja 2002., str. 230 – 232. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

4. Božić Fuštar, S., Vulić, J., A. Tuđa (2003). Smjernice obvezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture prema posebnom programu. U: V. Findak (ur) Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportke rekreacije, zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske., Poreč, 24. do 28. lipnja 2001., str. 230 – 232. Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.

5. Zvonarek N.,Sedar M.,S. Božić Fuštar (2006)“ Primjena novih pomagala i rekvizita u poboljšanju kvalitete rada u područjima edukacije i sporta“ U: V. Findak (ur) Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije, zbornik radova 15. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske., Rovinj, 20. do 24. lipnja 2006., str. 381 – 385. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

6. Straža O., L. Podvalej., S. Božić Fuštar (2007)“ Bavljenje sportom i usvojene štetne navike za zdravlje studenata odbojkaša“ U: V. Findak (ur) Antopološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, zbornik radova 16. ljetne škole pedagoga fizičke kulture republike Hrvatske., Poreč, 19. do 23. lipnja 2007., str. 518 – 524. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

7. Božić Fuštar S.,L. Podvalej., O. Straža (2008)“ Subjektivna procjena studenata sportaša o natjecanju u odbojci na Sveučilišnom prvenstvu u Zagrebu“U: B. Neljak (ur) Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Hrvatske., Poreč, 24. do 28. lipnja 2008.,str: 480 – 485. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

8. Božić Fuštar S.,Sedar M.,Alikalfić V (2009)”Preferancije prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu”U: B. Neljak (ur) Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, zbornik radova 18. Ljetne škole kineziologa Hrvatske., str: 370 – 376. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

9. Bagarić I.,Babić D., Čuić S., Božić Fuštar S (2010)”Individualizirani pristup kategoriziranim sportašima u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu”U: V. Findak (ur) Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Hrvatske., Poreč, 24. do 28. lipnja 2008.,str: 480 – 485. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

 

10. Bagarić I., Božić Fuštar S., Babić D., (2012)”U susret dobivanja ects-a nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Svučilištu u Zaagrebu te intenzifikacija tog procesa”U: V. Findak (ur) Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Hrvatske., Poreč, 26.do 30. lipnja 2012. ,str: 367 – 380. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

 

11.Bagarić I., Vadjon I.,Božić Fuštar S (2013)”Vježbe za kralješnicu u prevenciji profesionalnih oboljenja stomatološke profesije” U: V. Findak (ur) Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Hrvatske., Poreč, 25.do 29. lipnja 2013. ,str: 392 – 399. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez

 

2. Znanstveni radovi – međunarodno recenzirani i objavljeni u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa

1. Alikalfić V.,K.Kosanović,S.Božić Fuštar,M.Sedar (2005)“ Dancing activities in teaching physical exercise and health culture on Faculty of philosophy in Zagreb“. Proceeding book, 4.International scientific conference on kinesiology, Opatija. str.130-13

2. Šuker D.,I. Vadjon.,I. Bagarić.,S. Božić Fuštar (2008)“ Volleyball players personal card“ The 2. Internacional conference on advances and system research, Zadar, 12. – 19. studenog 2008. str. 92 – 102

3. Bagarić I.,S. Božić Fuštar.,D. Šuker.,D. Ižaković.,K. Ižaković (2008)“ Comparison of the University of Zagreb, Osijek and Rijeka with respect to the organization of the financial support of volleyball teams qualifying for the European championship“ The 2. Internacional onference on advances and system research, Zadar, 12. – 19. studenog 2008. str. 129 – 133

 3. Objavljeni sažeci – znanstveni

1. Alikalfić V.,R.Caput-Jogunica.,S. Božić Fuštar (2008)“ Cheerleading and pom pon dance at the University of Zagreb“, 4th International Symposium youth sport 2008: The heart of Europe – Book of abstracts

2. Alikalfić V.,S.Božić Fuštar (2011.)“ Basic moves in cheerleading and their influence on students anthropological status within the curriculum of PE at Faculty of humanities and social science University of Zagreb Book of Abstracts, International Scientific Conference, Beograd, 06.-08.12.2011.(35)

4. Stručni rad objavljen u domaćem časopisu:

1. Gošnik, J., S. Božić Fuštar (2002) Nastava tjelesne i zdravstvene kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. ERS – edukacija, rekreacija, sport. Glasilo udruge pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke, X / 26  str. 15 – 17, Rijeka, ISSN 1330

 

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes