Nastavna prilagodba po sportskoj osnovi

Home »  Nastavna prilagodba po sportskoj osnovi

SPORTSKA PRILAGODBA

Na Filozofskom fakultetu su redovni studenti/ce sportaši/ce podijeljeni u tri (3) kategorije:

 1. Kategorizirani sportaši (kategorizacija Hrvatskog olimpijskog odbora – HOO)
 2. Aktivni sportaši (uključeni u svakodnevni trening i sustav natjecanja)
 3. Redovni studenti 1. i 2. god. preddiplomskoga studija (uključeni najmanje tri puta tjedno u sustav treninga nekog sporta)

Tražena dokumentacija (potvrde) za prilagodbu obaveza sportaša za sve tri (3) kategorije:

 1. Kategorizirani sportaši:
 • potvrda o kategorizaciji HOO
 • plan i program priprema te natjecanja za 2019./20.godinu
 1. Aktivni sportaši:
 • potvrda kluba gdje je naveden ekstenzitet rada, razina natjecanja,
 • kratki opis godišnjeg plana i programa
 • registracijska knjižica (s evidentiranim zdravstvenim pregledom za 2019.)
 1. Redovni aktivni studenti/sportaši:
 • obavezna konzultacija s predmetnim nastavnicama Vesna Alikalfić, v. pred. i Svetlana Božić Fuštar, v. pred. do 31. 10. 2019.

Obveze studenata/ica sportaša/ica u nastavi TZK

 1. Kategorizirani sportaši/ce I. i II. kategorije smiju izostati s redovne nastave do 70% održanih sati nastave, a sportaši/ce III. kategorije do 50% održanih sati. Očekuje se pomoć i suradnja u predstavljanju FF-a na natjecanjima.
 2. Aktivni studenti/ce sportaši/ce su dužni nastupati na natjecanjima za fakultetsku ekipu ili pomoći u pripremi i vođenju ekipe i/ili dogovoriti ostale načine izvršenja svoje obaveze prema kolegiju.
 3. Redovni aktivni studenti/ce, sportaši/ce obavezni su dolaziti na pripremne treninge za fakultetske ekipe i sudjelovati na natjecanjima. Ukoliko nemaju interes za natjecanje, uključuju se u redovnu nastavu TZK.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes