Nastavna prilagodba po sportskoj osnovi

Home »  Nastavna prilagodba po sportskoj osnovi

.

Studenti/ce sportaši/ce obvezni su doći na dogovor, donijeti tražene potvrde (u nastavku) i ispunjen upitnik, profesoru Mladenu Sedaru, do 15.4.2017. godine.

– u terminu konzultacija ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati
– e-mailom: msedar@ffzg.hr

Do navedenog roka obavezni su se javiti profesoru Mladenu Sedaru, inače su se dužni uključiti u redovnu nastavu TZK..

Na Filozofskom fakultetu su redovni studenti/ce sportaši/ce podijeljeni u tri (3) kategorije:

1. Kategorizirani sportaši (kategorizacija Hrvatskog olimpijskog odbora – HOO) koji imaju zakonski posebne mogućnosti studiranja:

STATUT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Članak 58.
STATUT FILOZOFSKOGA FAKULTETA Članak 50.
PRAVILNIK O STUDIRANJU NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Članak 11.
PRAVILNIK O STUDIRANJU NA FILOZOFSKOM FAKULTETU Članak 13

2. Aktivni sportaši (uključeni u svakodnevni trening i sustav natjecanja)

3. Redovni studenti 1. i 2. god. preddiplomskoga studija (uključeni najmanje tri puta tjedno u sustav treninga nekog sporta)

.

Tražena dokumentacija (potvrde) za prilagodbu obaveza sportaša za sve tri (3) kategorije:

1. Kategorizirani sportaši:

potvrda o kategorizaciji HOO
plan i program priprema te natjecanja za 2016. godinu
ispunjen upitnik za sportaše

2. Aktivni sportaši:

potvrda kluba gdje je naveden ekstenzitet rada, razina natjecanja,
kratki opis godišnjeg plana i programa
registracijska knjižica (s evidentiranim zdravstvenim pregledom za 2016.)
ispunjen upitnik za sportaše

3. Redovni aktivni studenti/sportaši:

obavezna konzultacija s profesorom Sedarom o postojećim mogućnostima
ispunjen upitnik za sportaše

 

Obveze studenata/ica sportaša/ica u nastavi TZK:

  1. Kategorizirani sportaši/ce I. i II. kategorije smiju izostati s redovne nastave do 70% održanih sati nastave, a sportaši/ce III. kategorije do 50% održanih sati. Očekuje se pomoć i suradnja u predstavljanju FF na natjecanjima.
  2. Aktivni studenti/ce sportaši/ce su dužni nastupati na natjecanjima za fakultetsku ekipu ili pomoći u pripremi i vođenju ekipe i/ili dogovoriti ostale načine izvršenja svoje obaveze prema kolegiju.
  3. Redovni aktivni studenti/ce, sportaši/ce su obavezni dolaziti na pripremne treninge za fakultetske ekipe i sudjelovati na natjecanjima. Pohađanje redovne nastave TZK smanjuje se u dogovoru s profesorom Sedarom, bez obzira u koju KA su uključeni. Ukoliko nemaju interes za natjecanje, uključuju se u redovnu nastavu TZK.

Pogledajte i web stranicu Hrvatskog olimpijskog odbora:
http://www.hoo.htnet.hr/sportasi/skolovanje/index.htm

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes