Konzultacije

Home »  Konzultacije

 

KONZULTACIJE

Tjelesna i zdravstvena kultura
SD ”Martinovka”, Miramarska bb, kabinet br.7

 

K O N Z U L T A C I J E u vrijeme zimskog ispitnog roka akad. god. 2017./2018. od 29. 1. 2018. do 23. 2. 2018. možete pogledati ovdje

Konzultacije u vrijeme ljetnog ispitnog roka 2017./2018. možete pogledati ovdje.

Termini konzultacija u ljetnom semestru akad. godine 2017./2018. od 26.2.2018 do 8.6.2018.:

 1. sc. Jelka Gošnik, v. pred., predstojnica Katedre → utorak od 17:00 do 18:00 sati,
  www.ffzg.unizg.hr/tzk/jgosnik/
 1. Mladen Sedar, v. pred. → ponedjeljak od 12:00 do 13:00 satI,
  www.ffzg.unizg.hr/tzk/msedar/
 1. Vesna Alikalfić, v. pred. → četvrtak od 14:00 do 15:00 sati
  web stranica naknadno
 1. Svetlana Božić Fuštar, v. pred. → srijeda od 19:00 do 20:00 sati,
  wp.ffzg.unizg.hr/sbfustar/

 

Detaljnije OBAVIJESTI o kolegiju TZK, upute, oslobođenja, opisu programa kinezioloških aktivnosti (KA), rasporedu/satnici, lokacijama, zanimljivostima, FAQ, sportu i ostalo možete saznati na:

 

 

 

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes