Konzultacije

Home »  Konzultacije

 

KONZULTACIJE

Tjelesna i zdravstvena kultura
SD ”Martinovka”, Miramarska bb, kabinet br.7

 

Konzultacije u ljetnom ispitnom roku od 10.6. dostupne su ovdje.

Termini konzultacija u ljetnom semestru akad. godine 2018./2019.:

  1. Svetlana Božić Fuštar, v. pred., predstojnica katedre i ISVU koordinator → srijeda od 19:00 do 20:00 sati,
    wp.ffzg.unizg.hr/sbfustar/
  1. Vesna Alikalfić, v. pred. → četvrtak od 14:00 do 15:00 sati
  1. mr.sc. Jelka Gošnik, v. pred.putem e-maila jgosnik@ffzg.hr
  1. Mladen Sedar, v. pred. → ponedjeljak od 12:00 do 13:00 satI,
    www.ffzg.unizg.hr/tzk/msedar/

Detaljnije OBAVIJESTI o kolegiju TZK, upute, oslobođenja, opisu programa kinezioloških aktivnosti (KA), rasporedu/satnici, lokacijama, zanimljivostima, FAQ, sportu i ostalo možete saznati na:

 

Konzultacije_SVI_LJS_18-19

 

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes