KONTAKT

Home »  KONTAKT

 

Samostalna katedra za kineziologiju

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

SD Martinovka

Miramarska bb

Kabinet br. 7

Kontakt e-mail: tzk@ffzg.hr

Kontakt telefon i fax: 01/6113-147

Predstojnica Katedre i ISVU koordinator: Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

Kontakt: sbfustar@ffzg.hr

Vrijeme primanja: srijedom od 19:00 do 20:00 h

 

 

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes