(A program) Osnovne redovne kineziološke aktivnosti

Home »  (A program) Osnovne redovne kineziološke aktivnosti

Boje nositelja kinezioloških aktivnosti:

Mr. sc. Jelka Gošnik, v.pred.
Mladen Sedar, v.pred.
♦ Vesna Alikalfić, v.pred.
Svetlana Božić Fuštar, v.pred.
Svi

.

KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST

LOKACIJA

Atletika

RŠC Jarun
Park Bundek
RŠC Jarun

Reket sportovi

.

SD Martinovka

Fitness programi

.

.

SD Martinovka

OŠ Horvati

Loptački sportovi

.

SD Martinovka

Borilačke vještine

.

OŠ Tituša Brezovačkog
SD Martinovka

Sportovi u vodi

.

PVC Mladost
Zimsko plivalište Mladost

Plesne forme

.

SD Martinovka
SD Martinovka
SD Martinovka
SD Martinovka
OŠ Horvati

Zdravstveni program

.

SD Martinovka

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes