Nastavna prilagodba po zdravstvenoj osnovi

ZDRAVSTVENA PRILAGODBA Studenti/ce sa zdravstvenim problemima i studenti/ce s invaliditetom (SSI) koji trebaju prilagodbu obaveza kroz cijeli semestar ili akademsku godinu, obavezni su se telefonski najaviti i otići nadležnoj liječnici Filozofskog fakulteta najkasnije do 31.10. 2019. Tihana Marković,dr.med.spec.škol.med. Ivančica Novak ms Novi Zagreb Siget Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb Tel.: … Nastavi čitati Nastavna prilagodba po zdravstvenoj osnovi